Vzory smluv ke stažení

Tisk
PDF

Výpověď dohodou - ukončení pracovního poměru dohodou

STÁHNOUT - VÝPOVĚĎ DOHODOU

 

Výpověď je úkon sloužící k ukončení pracovně právního vztahu mezi zaměstnacem a zaměstnavatelem. Vzor výpovědi se řídí zákoníkem práce, tedy zákonem číslo. Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.


Formálními náležitostmi výpovědi jsou:
1) písemná forma, 2) označení "výpověď ", 3) datum, ke dni, 4) označení zaměstnance a zaměstnavatele (adresa, název, jméno), 5) důvody výpovědi pokud jsou a mají-li být uvedeny, 6) podpis, místo, datum podpisu.

Výpověď - ukončuje vztah mezi dvěma subjekty:
1. zaměstnanec 2. zaměstnavatel - Pracovní poměr může být rozvázán jen dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením (úmrtí, zdravotní důvody) zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

Výpověď:
Výpověď musí být podána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Výpověď se sjednává vždy písemně a to dohodou k datu nebo v souladu s § 51 kdy se stanovuje výpovědní lhůta zákonem a to nejméně na 2 měsíce.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, zdravotní důvody, nezpůsobilost.

Posted in : Vzory ke stažení + Vzory smluv